Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her.

Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

Om høringen

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Høringsfristen er 09.11.2021.

Send høringssvar elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning

Når høringssvaret er ferdig, må du sende det inn. Gå inn på "mine høringssvar" i toppmenyen. Velg så "send inn". Her må du godta vilkårene for å sende inn høringssvar.

Du får tilsendt en kopi av høringssvaret til e-posten tilknyttet din profil. Dette høringssvaret blir publisert på dibk.no.

Kontaktperson for spørsmål om bruk av høringsløsningen

Kontakt nettredaktør for spørsmål om bruk av høringsløsningen: redaktor@dibk.no