Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her.

Klimabaserte energikrav til bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.

Høringsfristen er 30. september 2021.

Send høringssvar elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning

Når høringssvaret er ferdig, må du sende det inn. Gå inn på "mine høringssvar" i toppmenyen. Velg så "send inn". Her må du godta vilkårene for å sende inn høringssvar.

Du får tilsendt en kopi av høringssvaret til e-posten tilknyttet din profil. Dette høringssvaret blir publisert på dibk.no.

Kontaktperson for spørsmål om bruk av høringsløsningen

Kontakt nettredaktør for spørsmål om bruk av høringsløsningen: redaktor@dibk.no