Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

1. Hovedinnhold

Hovedinnholdet i forskriftsforslaget

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut på høring et forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) § 9. Formålet med endringen er å fremme bruken av brukte byggevarer.

I tillegg til det fremlagte forslaget ønsker direktoratet innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer.

Høringsfristen er 09.11.2021.