Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

5. Mulige tiltak

5.2. Forslag til endring i DOK § 9 Virkeområde for kapittel III

5.2.1. Forslag til endring i bestemmelsen

§ 9. Virkeområde for kapittel III
Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket. Dette kapittelet gjelder ikke for byggevarer som tas ut av et byggverk og skal brukes på nytt i et byggverk (ombruk).

5.2.2. Direktoratets merknader til forslaget

Endringen innebærer at kravene til dokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer ikke lenger gjelder for ombrukte byggevarer. Endringen innebærer altså at bestemmelsene i §§ 9–14 (kapittel III) ikke gjelder for byggevarer som ombrukes.

Dette gjelder bl.a. krav om:

  • et spesifikt innhold i dokumentasjonen (f.eks. byggevarens egenskaper, kontaktdetaljer til produsent, navn på tredjepartsorgan som har testet produktet),
  • at bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon følger med byggevaren,
  • å gjennomføre en vurdering og verifikasjon av egenskapene til byggevaren i tråd med kravene i § 12 og
  • å dokumentere egenskaper i henhold til en tilfredsstillende teknisk spesifikasjon.

Dette er krav som er tilpasset nye byggevarer og som derfor ikke passer på ombrukte produkter.

Prinsippet om gjensidig godkjenning i § 14 vil fortsatt gjelde for ombrukte byggevarer gjennom EØS-vareloven.