Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

Om høringen

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

DiBK foreslår en endring i DOK § 9 som angir virkeområdet for DOK kapittel III Krav til byggevarer som ikke er CE-merket. Endringen vil innebære et unntak fra kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer.

Den foreslåtte endringen vil kunne bidra til å redusere de hindringene for ombruk, som følger av kravene til produktdokumentasjon. Det vil kunne gi økte insentiver til omsetning av ombrukte byggevarer. Forslaget vil dermed kunne føre til økt ombruk av byggevarer i byggverk, og klima- og miljøkonsekvensene vil normalt bli positive.

I tillegg til det fremlagte forslaget, ønsker DiBK innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer.

Høringsfristen er 9.november 2021.

Send høringssvar elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning

Når høringssvaret er ferdig, må du sende det inn. Gå inn på "mine høringssvar" i toppmenyen. Velg så "send inn". Her må du godta vilkårene for å sende inn høringssvar.

Du får tilsendt en kopi av høringssvaret til e-posten tilknyttet din profil. Dette høringssvaret blir publisert på dibk.no.

Kontaktperson for spørsmål om bruk av høringsløsningen

Kontakt nettredaktør for spørsmål om bruk av høringsløsningen: redaktor@dibk.no